Pánske dioptrické okuliare

Rámy okuliarov, progresívne Å¡oÅ¡ovky, úpravy – viete v predstihu, čo budete potrebovaÅ¥.

Veľa ľudí začína nosiť okuliare už v detskom veku. Najčastejšími poruchami zraku sú krátkozrakosť a ďalekozrakosť, ktoré sú spôsobené nesprávnou činnosťou očnej šošovky. Sú to poruchy, ktoré sa upravujú pomocou okuliarov, laserovým, alebo vnútroočným chirurgickým zákrokom. Okuliare chybu neodstránia, len korigujú. Chirurgickým zákrokom sa dá chyba odstrániť, takže nie je potrebné nosiť okuliare, ani kontaktné šošovky. Laserový zákrok však nie je možné vykonať pri vysokých dioptriách, dosahujúcich hodnoty 10 a viac, alebo pri veľmi tenkej rohovke.

Pri vyšetrení vám lekár zistí, či potrebujete okuliare na čítanie, alebo do diaľky. Tým vlastne stanoví diagnózu, či ste krátkozraký, alebo ďalekozraký. Miera poruchy sa určuje v dioptriách. Ak vám predpíše okuliare napríklad mínus 2,5, znamená to, že ste krátkozraký, v opačnom prípade ide o ďalekozrakosť. Správne určenie množstva dioptrií je veľmi dôležité. Aj malá odchýlka 0,1 dioptrie môže spôsobovať problémy pri nosení okuliarov (únava očí, bolesti hlavy a i.). Môže to mať však aj trvalé následky.

Ak si okuliare s nesprávne stanovenými dioptriami dáte po prvý raz, pre vaše oči to môže byť doslova šok.

Výber okuliarovej šošovky

Určenie správnej šošovky, ktorá je najdôležitejšou súčasťou okuliarov, je prvým a najdôležitejším krokom pri tvorbe okuliarov. Ak vám očný lekár, alebo optik, predpíšu nesprávne okuliare, spôsobia vám tým nemalé problémy. V mnohých medicínskych odboroch sa v súčasnej dobe využívajú počítače. Oftalmológia a očná optika sú odbory, kde stále hlavnú úlohu pri stanovení diagnózy a tvorbe optických pomôcok, zohráva ľudský faktor. Preto musíme pripustiť, že chyba nie je vylúčená.

Ak si okuliare s nesprávne stanovenými dioptriami dáte po prvý raz, pre vaše oči to môže byť doslova šok. Preto môžete byť dezorientovaný a mať dokonca pocit ľahkej nevoľnosti. Viacerí oční optici však zvyknú pri reklamácii tvrdiť, že pri použití progresívnych šošoviek to je prirodzená reakcia a na nové okuliare si treba zvyknúť. Ak sa však po každom ďalšom použití okuliarov problém opakuje, treba znova navštíviť očného lekára a čo najpresnejšie mu popísať pocity a problémy, ktoré vám okuliare spôsobujú. Lekár vám opätovne prekontroluje nilen stav vášho zraku, ale aj nastavenie okuliarov. Ak nebolo niečo v poriadku, je potrebné vystaviť nový predpis, alebo vymeniť šošovky na okuliaroch.

Z toho vyplýva, že človek by nemal váhať, alebo mať obavy dožadovať sa nápravy, najmä keď sa jedná o zdravie. V prípade opakovaných ngatívnych skúseností v optike, kde ste chodili viac-menej už zo zvyku, treba sa obrátiť na inú, ktorá poskytuje kvalitné služby. Ľudí často zlákajú nízke ceny. Pritom si však neuvedomujú, že práve tie nemôžu byť zárukou, že vám bude poskytnutá kvalitná služba, ani tovar. Ak sa však dokáže, že chyba bola jednoznačne spôsobená nesprávnym postupom optika, máte nárok na vrátenie peňazí.

Rámy na okuliare

Okuliarové rámy sú ďalšou časťou okuliarov, ktorá má vplyv nielen na kvalitu videnia, ale aj na pohodlie pri nosení okuliarov. Niekomu sa požiadavka na istý komfort, ktorý by mali okuliare poskytovať, môže zdať zbytočne prehnaná. opak je však pravdou. Ak vám okuliare padajú, alebo naopak tlačia, či spôsobujú iné problémy, má to vplyv nielen na vaše pohodlie, ale aj na kvalitu videnia. Presvedčíme vás o tom v ďalších častiach článku.

Multifokálne šošovky

Ak máte viac ako jedny okuliare a porovnáte si ich náklon, zistíte, že je medzi nimi rozdiel, ktorý súvisí predovšetkým s použitím progresívnych šošoviek.

Spodná časť objektívu je určená napríklad na čítanie, teda na činnosť, ktorá si vyžaduje pozorovanie predmetov zblízka. Stred je určený na stredné vzdialenosti (sledovanie televízie), horná časť na pozeranie do diaľky (napr. pri jazde autom). Nastavenie zamerania sa stáva vecou momentálnej potreby. Riešime to nakláňaním hlavy tak, aby to zodpovedalo činnosti, ktorú práve vykonávame.

Čím je však horná časť šošovky naklonená viac dopredu, smerom od tváre, tým vyšší stupeň korekcie poskytuje bez toho, že by ste sa museli o to usilovať sám, nakláňaním hlavy. Preto, ak vaše šošovky sú správne, ale sklon nie je v poriadku, nebudete vidieť dobre na stredné vzdialenosti. Sledovanie televízie, alebo čítanie dopravných značiek môže vyžadovať mierne naklonenie hlavy.

V prípade, že sklon nových okuliarov je iný, ako ste mali na predchádzajúcich, môže vám to spúsobiť istý problém, hoci dioptrie máte nastavené správne. Treba sa v takomto prípade obrátiť na optika, ktorý sklon upraví.

Šírka rámu na okuliare

Väčšina rámov na okuliare je vyhotovená v štandapreto niektorí ľudia, ktorí sa z tohto štandardu vymykajú, môžu mať pri kúpe okuliarov problémy. Pri širšom tvare hlavy môžu okuliare po stranách, alebo za ušami tlačiť. Naopak pri úzkej hlave okuliare nedržia a padajú. V takom prípade je disproporcia medzi šírkou hlavy a šírkou okuliarov zrejmá na prvý pohľad. Ak sú vám však okuliare úzke, treba na to upozorniť optika, pretože nemôže sám zistiť, že vás okuliare tlačia. Rozdiel medzi šírkou hlavy a okuliarov by musel byť taký výrazný, že by musel spôsobovať ťažkosti pri ich nasadzovaní. V tom prípade to zaregistruje optik sám, bez vášho upozornenia a začne problém riešiť sám.

Pohodlie pri nosení okuliarov

Odhliadnuc od zdravotných problémov, ktoré môže nesprávny rám spôsobiť, nezanedbateľné je aj pohodlie, ktoré by vám okuliare pri ich dennom nosení mali poskytovať. Nikomu nie je príjemné, ak ho okuliare tlačia, alebo mu naopak padajú a musí si ich neustále posúvať.

Dámske rámy na okuliare

Tieto problémy sú dôsledkom toho, že sa podcenila táto stránka už pri kúpe nových okuliarov. Preto by ste mali venovať dostatok času pri výbere okuliarov nielen ich funkčnosti zo zdravotného hľadiska, ale aj tomu, ako sa pri nasadení okuliarov cítite.

Jedným z faktorov, ktoré majú vplyv na pohodlné nosenie okuliarov, je aj ich váha. Tlak, ktorý premostenie okuliarov vyvýja na koreň nosa, môže byť niekedy nepríjemný, až obťažujúci. Je všeobecne známe, že plastové šošovky sú ľahšie, ako šošovky sklenené. Hoci sa vdnešnej dobe vyrábajú predovšetkým plastové šošovky, existujú situácie, kedy ich nie je možné použiť. Napríklad pri dioptriách vyšších ako č. 10, kedy je treba použiť tzv. cylindrické šošovky. V takomto prípade nie je možné na ich výrobu použiť plast. Samozrejme, že už samotné šošovky sú dosť ťažké. Preto túto hmotnosť musíme kompenzovať rámami. Musíme sa vyhýbať príliš hrubým a masívnym rámom. Ďalším riešením sú rámy z odľahčených materiálov.

Sedielka na okuiaroch

Dôležitým prvkom pri riešení problému s váhou okuliarov a s ním súvisiacim tlakom na koreň nosa, sú sedielka, ktoré tvoria premostenie medzi oboma objektívmi. Pri okuliaroch, ktorých váha už sama o sebe môže obmedzovať pohodlie, je dôležité brať do úvahy aj možnosť použitia mäkkej výstelky na sedielku. Správne zvolená výstelka môže veľmi citelne omedziť tlak okuliarov na tvár a odstrániť tak komplikácie, ktoré môžu okuliare spôsobiť.

Nenechajte byť šikanovaný

Aj napriek tomu, že väčšina ľudí rešpektuje názory a rozhodnutia odborníkov, čo v našom prípade sú optici, sú situácie, kedy by sme mali povedať aj svoj názor. Týka sa to predovšetkým tých, ktorí majú dlhoročné skúsenosti s nosením okuliarov. Ak vám doporučenia odborníka spôsobujú subjektívne potiaže, treba to s ním odkomunikovať a hľadať spoločné riešenie.

Dámske rámy na okuliare

Okuliare najvhodnejšie pre tvar vašej tváre

Výber okuliarových rámov, ktoré by pre vášu tvár boli vyhovujúce, býva často problém. Aj keď ste už viac-menej rozhodnutý(á), určite máte pochybnosti, či ste sa rozhodli správne. Zistiť, ktorý rám bude najlepšie vyhovovať typu vašej tváre, nie je až také zložité. Ponúkame vám niekoľko jednoduchých spôsobov, ako to zistíte.

  1. Postavte sa pred zrkadlo tak, aby ste v ňom videli svoju tvár “en face”, čo znamená z čelného pohľadu. Vezmite si napríklad rúž, alebo kontúrovaciu ceruzku, ktorá sa dá ľahko zmyť zo zrkadla. Tou obtiahnite kontúry tváre na zrkadle. Odstúpte 1 až 2 kroky od zrkadla, na ktorom uvidíte náčrt tvaru vašej tváre. Následne ho môžete konfrontovať s tvarmi a ich charakteristikou , ktoré uvádzame v našom článku.
  2. Vyhľadajte svoju fotografiu, na ktorej je čelný záber vašej tváre. Porovnajte ju s fotografiami známych ľudí, najlepšie takých, ktorí nosia okuliare, alebo majú na fotke aspoň slnečné okuliare. Ak zistíte, že tvar vašej tváre je totožný, alebo podobný s porovnávanou osobou, môže to byť pre vás do istej miery vodítkom, ktoré vám uľahčí výber.

Existuje 5 základných typov tváre určených podľa ich tvaru:

  • Å¡tvorcová, niekedy označovaná aj ako hranatá
  • oválna
  • okrúhla (guľatá)
  • srdcová
  • podlhovastá

Štvorcová tvár (hranatá)

Charakteristika

Tvár je rovnako široká v oblasti čela aj brady, čo opticky vytvára väčšiu plochu, ako pri iných typoch. Črty tváre sú ostré, čeľuste výrazné, silné. Preto sa tento typ tváre označuje aj ako hranatá tvár. Má ho napr. Natalie Portman.

Najvhodnejšie okuliare

Ostré črty a silnejšie čeľuste dodávajú tomuto typu tváre prísny, až tvrdý výraz. Preto najvhodnejšou voľbou sú okuliare s guľatými rámami, ktoré ho zjemnia.

Nevhodný tvar okuliarov

Predovšetkým sú to okuliare s hranatými rámami, či už sú štvorcového, alebo obdĺžnikového tvaru. Veľmi sa nedoporučujú ani okuliare oválneho tvaru. Tie síce môžu zmäkčiť tvrdý výraz, ale opticky rozšíria už aj tak dosť širokú tvár.

Okuliare pre oválnu tvár

Oválna tvár – charakteristika

Tento typ tváre je označovaný ako doko. Črty tváre sú vyvážené, v oblasti brady je tvár o niečo užšia, ako v oblasti čela. Lícne kosti sú situované vyššie. Oválna tvár pripomína vajce, otočené užším koncom smerom nadol.

Okuliare na dievčenskej tvári

Najvhodnejšie okuliare

Majitelia oválnej tváre majú pri výbere tvaru okuliarov, najviac možností. Rovnako dobre pôsobia na ich tvári hranaté, aj guľaté okuliare. To isté platí aj pri voľbe medzi oválnymi, štvorcovými, alebo obdĺžnikovými rámami. Napriek tomu sa doporučujú skôr okuliare s guľatými, alebo oválnymi rámami, pretože tie nie sú v takom ostrom kontraste s prirodzeným tvarom tváre, ako hranaté.

Guľatá (okrúhla) tvár

Charakteristika

Sú to typické široké, plné tváre s výrazným zaokrúhlením v oblasti brady. Črty tváre sú mäkké, nevýrazné.

Najlepšie rámy na okuliare pre okrúhlu tvár

Rámy na okuliare obdĺžnikového tvaru pomáhajú vyvážiť zaoblenie. Mimoriadne vhodné sú vŕtané, alebo semi-rámy. Ak chcete skombinovať to najlepšie z oboch, skúste semi-vŕtané bezrámové okuliare s rovnejšou líniou v hornej časti. Tento druh okuliarov je v poslednej dobe veľmi obľúbený.

Nevhodné okuliare

Snažte sa vyhýbať širokým, hrubým rámom, pretože tie zapríčiňujú, že musia byť do nich zasadené menšie objektívy. To tvár ešte opticky zväčší. Nevhodné sú aj príliš veľké okuliare. Z toho vyplýva, že ideálna je “ zlatá stredná cesta”.

Tvár v tvare srdca

Charakteristika

Táto tvár sa vyznačuje širšou hornou časťou, zaoblenou v oblasti, kde vyrastajú vlasy. Smerom nadol sa prudko zužuje, čeľuste sú nevýrazné, brada úzka.

Vhodné tvary okuliarov

Ak chcete minimalizovať túto disproporciu, zvoľte si oválne rámy, ktoré sú v spodnej časti širšie. Vhodné sú aj okuliare bez rámových obrúb.
Nevhodné rámy na okuliare

Sú to predovšetkým rámy výrazné, alebo hrubšie v hornej línii. Tie zvýraznia šírku tváre v jej hornej časti a umocnia jej disproporcie. Tiež nie sú vhodné zdobené rámy.

Podlhovastá tvár

Charakteristika

Podlhovastá tvár je úzka, s rovnakou šírkou v hornej aj dolnej časti. Jej šírka tvorí približne tretinu jej dĺžky. Sprievodným znakom býva aj úzky, dlhý nos.

Vhodné rámy na okuliare

Pre tento typ tváre je treba zvoliť rámy, ktoré presahujú šírku tváre a zdôrazňujú líniu obočia. Veľmi vhodné sú rámy hrubšie a výraznejšie v hornej línii, čím opticky zmiernia jej prílišnú pretiahnutosť. Rámy môžu byť aj výrazne zdobené, čo pre ostatné typy tvári nie je vhodné. To znamená, že ľudia s podlhovastou tvárou môžu siahnuť aj po nekonvenčných rámoch na okuliare.

Nevhodné rámy a tvary okuliarov

Rozhodne sa treba vyhúbať malým okuliarom, s tenkými rámami. S takýmito okuliarmi by vaša tvár pôsobila dlhšia, ako v skutočnosti je.

Výber farby rámu na okulaire

Rovnako, ako je dôležitý tvar a veľkosť rámu na okuliare, dôležitá je aj jeho farba. V prvom rade by mala farba rámu ladiť s farbou vašich očí. Nie je to však žiadne striktné pravidlo. Výber farby na rám okuliarov ovplyvňuje veľa ďalších faktorov. Je to farba pleti a vlasov, farba prevažujúca vo vašom šatníku, ale aj obľúbenosť niektorej farby. Záleží len na vás, ktorý z týchto faktorov bude mať pri vašom rozhodovaní prioritu.

 

Zdroj: elle